Stastistika

Statistika – tai kiekybinės informacijos, apie ekonomines, demografines, gamtines, karines ir kitas sritis, rinkimas, susisteminimas ir interpretavimas. Pagrindinis statistikos tikslas – gauti apibendrintas išvadas iš nesuderintų duomenų.

Skelbiant statistinius duomenis apie įvairius ekonominio ar socialinio gyvenimo sričių rodiklius pagal Eurostato taikomą skirstymą priimta informaciją grupuoti į 9 kategorijas:

  • Bendroji ir regioninė statistika – teritorijos, regionai, rajonai, miestai ir pan.
  • Ūkio ir finansų (makroekonomika) statistika – nacionalinės sąskaitos, Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos, Tiesioginės užsienio investicijos, Valdžios sektoriaus finansai, Valdžios sektoriaus skola užsienio kreditoriams.
  • Gyventojai ir socialinė statistika – gyventojai, gyventojų migracija, gyventojų užimtumas, laisvos ir užimtos darbo vietos, darbo biržos duomenys, darbo statistika, streikai, pajamos ir gyvenimo sąlygos, gyvenimo lygis, švietimas ir gyventojų išsilavinimas, suaugusiųjų švietimas ir dirbančiųjų profesinis mokymas, kultūra, sportas, spauda, sveikata, socialinė apsauga, nusikalstamumas, labdara ir parama, religinės bendruomenės ir narystės organizacijos, alkoholio ir tabako vartojimai bei padariniai, rinkimų rezultatai
  • Verslo statistika – ūkio subjektai, įmonių statistika, verslo tendencijos, materialinės investicijos, pramonė, statyba, vidaus prekyba, paslaugos, turizmas, finansinis tarpininkavimas, įmonių bankrotas.
  • Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos statistika
  • Užsienio prekybos statistika
  • Transporto ir ryšių statistika – bendrieji transporto rodikliai, geležinkelių transportas, kelių transportas, naftotiekiai, jūrų transportas, vidaus vandenų transportas, oro transportas, paštas ir telekomunikacijos.
  • Aplinkosaugos ir energetikos statistika
  • Mokslo ir technologijų statistika – informacinės technologijos, informacinės technologijos namų ūkiuose, moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra, vaizdo produkcijos rinka, įmonių inovacinė veikla, daktaro mokslo laipsnį turinčių asmenų profesinė veikla.

Statistikos šaltinių nuorodos: Lietuvos statistika, Pasaulio statistika